Osnovni podatki

Osnovni podatki

iLife International Establishment
Föhrenweg 5
9496 Balzers
Kneževina Liechtenstein

Tel:+423 388 11 00
Fax: +423 388 11 01
e-mail: hq[at]iLifeEurope.com

Vodja podjetja: Michael Guntli, Martin Günther
Registrsko sodišče: javni register Liechtenstein – glavni register
Matična številka: FL-0002.124.568-9

Vsebinsko odgovoren:
E-Mail: management[at]iLifeEurope.com

Design, koncept in grafična podoba:
MG MediaServices – Martin Günther, E-Mail: office[at]mg-mediaservices.com

Razvoj in obdelava spletnih strani in programiranje:
MG MediaServices – Daniel Wittberger, E-Mail: daniel[at]mg-mediaservices.com

Jamstvo in izključitev odgovornosti Izključitev odgovornosti velja za zahteve do avtorja, ki se nanašajo na materialno ali idejno škodo, povzročeno z uporabo ali neuporabo informacij s teh spletnih strani ali z uporabo nepopolnih ali pomanjkljivih informacij.

Avtor si izrecno pridržuje pravico, da brez posebne napovedi spreminja, dopolnjuje ali izbriše dele strani ali celotne vsebine.

Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za izpad zaslužka pri raznoraznih napakah na internetu (npr. prekinitve delovanja, motnje v delovanju, virusi, škodljive komponente, teroristična dejanja, itn.) za zlorabo s strani tretjih oseb (vpogled v podatke, kopije itn.) kot tudi za izgubo programov ali ostalih podatkov v vašem informacijskem sistemu. To velja tudi takrat, ko je na internetnih straneh iLife International Est. opozorjeno na možnost take škode.

Jamstvo za vsebine
Vsebine naših strani so pazljivo izdelane. Kljub temu za pravilnost, popolnost in aktualnost vsebin ne moremo prevzeti odgovornosti.

Kot ponudnik storitev smo na podlagi Zakona o telemedijih § 7 odst.1, odgovorni za svoje lastne vsebine na teh straneh glede na splošne zakone. Po členih §§8 do 10 Zakona o telemedijih pa kot ponudnik nismo dolžni, da raziskujemo posredovane ali shranjene tuje informacije ali okoliščine, ki nakazujejo dejavnost, ki ni v skladu z zakonom. Dolžnost za odstranitev ali prenehanje uporabe informacij ostaja po splošnih zakonih o tem nedotakljiva. Tozadevna odgovornost je možna le od trenutka naprej, ko je odkrita konkretna kršitev prava. Ob odkritju ustreznih kršitev prava bomo te vsebine nemudoma odstranili.

Odgovornost za povezave z drugimi internetnimi stranmi
Naša ponudba vsebuje povezave z zunanjimi internetnimi stranmi tretjih oseb in na njihove vsebine nimamo nobenega vpliva. Zato za te tuje strani tudi ne moremo sprejeti nobene odgovornosti. Za vsebine strani, preko povezav so dogovorni ponudniki ali upravljavci tistih strani. Na vseh povezanih straneh so bile v trenutku povezave preverjene morebitne kršitve prava. Nezakonitih vsebin v trenutku povezave nismo odkrili. Konstantno preverjanje povezanih strani pa brez neposrednih dokazov o kršitvi prava ni dopustno. Ob odkritju kršitev prava bomo tovrstne povezave nemudoma odstranili.

Avtorske pravice
Vsebine in dela na teh straneh, ki jih izdelajo upravljavci strani, so pod okriljem nemškega avtorskega prava. Za razmnoževanje, prirejanje, razširjanje in drugo izkoriščanje izven zakonskih okvirjev o avtorskih pravicah je potrebno izrecno pisno dovoljenje avtorja oz. izdelovalca. Prenos in kopiranje teh strani je dovoljeno le v nekomercialne namene. V kolikor vsebine na teh straneh ni sestavil upravljavec, se upoštevajo avtorske pravice tretjih oseb. Še posebej so kot take označene vsebine tretjih oseb. Če kljub temu opazite kršitve avtorskih pravic, nas na to ustrezno opozorite. Ob odkritju kršitev avtorskega prava bomo tovrstne vsebine nemudoma odstranili.

Varovanje podatkov
Izrecno nasprotujemo, da tretje osebe uporabljajo objavljene kontaktne podatke v okviru predstavitve podjetja za razpošiljanje reklamnega in informacijskega materiala, ki ni bil izrecno naročen. Upravljavci strani si izrecno pridržujejo pravne poti v primeru nenaročenega pošiljanja reklamnih informacij, kot na primer preko spam (nezaželene) elektronske pošte.
Druga opozorila k varovanju podatkov

Neobvezujoča ponudba Načeloma ni noben element na spletni strani iLife International Est. za obiskovalko ali obiskovalca spletne strani obvezujoča ponudba. Če bo iLife International Est. na spletni strani napravil obvezujočo ponudbo, bo to jasno in nedvoumno obrazložil. Če obstajajo v tem oziru dvomi, mora obiskovalka ali obiskovalec sprejeti, da iLife International Est. ne želi izdelati obvezujoče ponudbe.
Copyright 2011 – iLife International Establishment
Vse pravice pridržane. Vsako razmnoževanje, razširjanje, obdelava ali sprememba – tudi v odlomkih- je brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani iLife International Est. prepovedano.