Kaj je iLifeSOMM

V zadnjih desetletjih so pričeli širom po svetu znanstveno raziskovati prastare, že pozabljene terapevtske oblike zdravljenja. Na podlagi najnovejših spoznanj in z največjo mero skrbnosti jih je ekipa znanstvenikov in tehnikov pod vodstvom Andreasa Guentherja združila v sistem iLifeSOMM.

iLife in iLifeSOMM

Oznaka za podjetje iLife prihaja iz angleškega jezika in pomeni krajšavo za „integral life“ (celostno življenje), torej integralno, celostno, holistično življenje. iLifeSOMM je oznaka za proizvod, pri čemer pomeni SOMM senzorično oscilacijsko multi-modulacijo.

Znanje

Sedem priznanih terapevtskih oblik, od glasbene in sprostitvene terapije preko terapije z zvokom, zvenom in vibracijami vse do magnetno resonančne terapije, je združenih v enem samem wellness sistemu, v sistemu iLifeSOMM.
Revolucionarno odkritje senzorične oscilacijske Multi-Modulacije je v natančnem medsebojnem usklajevanju sedmih različnih oblik oscilacije, pri katerem ne nastajajo navzkrižne motnje in s tem nasprotni ali medsebojno izključujoči se učinki.

Znanost

Kritike celostnega pogleda na naše vesolje, komplementarne resonančne medicine in s tem tudi osnov funkcije sistem iLifeSOMM želim soočiti s citatom filozofa C. G. Junga:

„Znanost je umetnost ustvarjanja ustreznih iluzij, norci ali verjamejo ali pa argumentirajo proti. Moder človek pa se razveseli njene lepote ali iskrivosti, ne da bi pri tem zapiral oči pred dejstvom, da so vse te razlage človekove tančice in zavese, ki zakrivajo globoko temo nedoumljivega.“

Že od nekdaj pada jabolko z drevesa in ne obratno, še preden so znanstveniki odkrili izraz „gravitacija“. Enako je s celostnim vidikom, da je celo vesolje v nihanju, da je vsak posameznik majhno vesolje in da obstaja sinhronost med makrokozmosom, vesoljem in mikrokozmosom, ne glede na to, če najdejo znanstveniki za to racionalno razlago ali ne. Resničnost je sestavljena iz celote/delov t. i. holonov.
Holon je celota, ki je hkrati del druge celote. Atom je del celotne molekule, cela molekula je del celotne celice, celotna celica je del celega organizma, celoten organizem je del celega prebivalstva, celotno prebivalstvo je del celega planeta, cel planet je del celotnega sončnega sistema, cel sončni sistem je del celotnega vesolja. Vse se zliva z vsem ostalim v živ sistem in vse niha in je med seboj v komunikaciji.

Harmonija in disharmonija, Sozvočnost in razglašenost
Predstavljajte si, da obiščete klasičen koncert, simfonijo, ki ste se je veselili že tedne. Priznana operna hiša predstavlja dostojanstveno zvočno telo.

 • To bi lahko bil tako čudovit koncert, če le ne bi bila glasbenikova violina tako razglašena …
 • Iskanje razlogov za to je brezpredmetno, posledice pa so bile očitne: glasbeniki, vključno z dirigentom, niso bili v sozvočju, temveč v ne-sozvočju. Gledalci, ki so to opazili, prav tako.
 • Pri človeku imenujemo takšno disharmonijo v najboljšem primeru nerazpoloženost/slaba volja, ali huje: bolezen v vsem njenem utelešenju in v vseh njenih izraznih oblikah.
 • Ko je organ ali področje telesa zdravo, ustvarja njemu lastno resonančno frekvenco, ki je s celotnim vesoljem telesa v harmoniji, v sozvočju.
 • Slika urnega mehanizma nam lahko to predstavi tudi vizualno: zamislimo si, da bi imeli v telesu male zobnike (čakre). Če je telo zdravo, se vrtijo vsi zobniki (čakre) enakomerno. V primeru, da je organ/telo razglašen/-o oz. bolan/-o, se kolo ne vrti več pravilno in posledično tudi ostala kolesa ne. V tem telesu prihaja do blokad, do motenj v harmoniji.
 • In tu je pravi trenutek za sistem iLifeSOMM: v kolikor pošljemo v razglašen oz. bolan predel telesa nihanja ustrezne resonančne frekvence, lahko temu predelu pomagamo, da ponovno vzpostavi zvočni vzorec, sprošča blokade in s tem omili razglašenost oz. jo v celoti odpravi.

Fenomen nihanja

Naša Zemlja je le ena od številnih mas v vesolju in v tem sončnem sistemu, ki se giblje okoli trdno stoječega nebesnega telesa, okoli srca vesolja – Sonca, ki podarja luč in življenje – in oba sta v soodvisnosti.

Danes točno vemo, da lahko v vesolju nenehno in neprekinjeno beležimo energijska nihanja. V sferi in okolici, ki je bila ustvarjena z energijskim nihanjem in ki nenehno na novo zaniha, ne more eksistirati nobeno živo bitje, ki nima enakih lastnosti in energijskih kanalov kot zunanji svet. Enako kot vesolje posedujejo tudi druga bitja kot tudi človeško telo energijski tok, ki nenehno niha in potrebuje za svoje življenje energijske frekvence kot vsakdanji kruh.

Znanost in tehnologija sta se v zadnjih desetletjih razvijala z neverjetno dinamiko, kolo življenja se vrti vedno hitreje in hitreje. Zahodna medicina, ki je tu pa tam prevzela deloma okorela in prav nefleksibilna pravila znanstvenih pristopov, gleda včasih na človeško telo kot na stroj, ki ga lahko človeška roka spreminja, ga analizira in obravnava posamezne dele le-tega tako, da namesto da ga odkriva, raje na veliko popravlja, menjuje ali zdravi posamezne okvarjene dele telesa (organov).

Torej raje obdeluje simptome in jih zakriva, namesto da bi iskala povezave v celovitih, globlje ležečih vzročno povezanih razlogih za obolenja in v povezavi s kozmosom.

 1. Naša zasnova senzorične oscilacijske Multi-Modulacije bazira brez vrednotenja med drugim tudi na naslednjih dogmah:
 2. Glasba, ton, zvok, zven, vibracija, magnetna resonanca = nihanje = energija, ki jo v zadostni meri potrebuje vsak posameznik
 3. Pantha rhei = vse je v gibanju (Heraklit) – obstoječa energija mora prosto teči in ne sme biti blokirana
 4. Celo življenje je ritem – energija mora biti v telesu pravilno porazdeljena in usklajena
 5. Človek kot posameznik je veliko več kot samo stroj
 6. Vsak človek kot posameznik je majhno vesolje (človek kot mikrokozmos)
 7. To malo vesolje ustreza velikemu vesolju (makrokozmosu) in obratno
 8. Mikrokozmos in makrokozmos medsebojno vplivata drug na drugega
 9. Medsebojno učinkovanje notranjih (zavest) in zunanjih (materialnih) stanj (materija, telo, duh, duša in kavzalno telo)
 10. Vse je nihanje (moderna fizika)
 11. Celostni vidik fizike, kemije, biologije, medicine, psihologije, teologije, astrologije in mistike

V tej zasnovi gremo z roko v roki s tisoč let starimi vidiki človeštva.

„ Nič v naravi ni slučajno – nekaj se pojavi slučajno samo na podlagi nepopolnosti našega znanja“

Spinoza

 

Sistem iLifeSOMM povezuje tisočletno znanje celega sveta in vseh kultur in ga kombinira z najmodernejšo računalniško tehnologijo.

Wellness in sprostitev

Življenjski koncept wellnessa je dobro počutje, zadovoljstvo in dobro telesno stanje. Danes so v njem zajete predvsem metode in uporabe, ki višajo telesno, duhovno in duševno dobro počutje. Pri tem imajo odločilno vlogo samoodgovornost, zavestno prehranjevanje, telesna vadba, obvladovanje stresa in zaloga energije.

Energija

S pojmom energije lahko opišemo veliko bioloških, fizikalnih in psihičnih procesov v človeku. Človeški organizem potrebuje energijo, da lahko funkcionira. Vzajemna igra telesnih, emocionalnih, duhovnih in fino strukturiranih energijskih polj ima odločilen pomen pri tem, kako se počutimo in kako smo zdravi. Vsekakor ne zadostuje, da ima naše telo na voljo dovolj energije. Ta energija mora biti tudi pravilno porazdeljena in ne sme prihajati do nobenih blokad, da lahko energija tudi teče in na ta način oskrbuje vse funkcijske kroge telesa z energijo.

Po dvanajstih minutah …

Telesna in duhovna sprostitev, razbremenitev mišičevja, premagovanje stresa in napetosti, sproščenost in dobro počutje se z uporabo sistema iLifeSOMM vzpostavi že v nekaj minutah. To je osupljivo enostavno in skorajda že prelepo, da bi bilo res. Principi, na katerih gradi iLifeSOMM, slonijo na tisočletnem znanju, ki je posodobljeno z najmodernejšo tehnologijo in z visoko natančnostjo postalo elegantno zasnovan in lepo oblikovan sistem, čigar uporaba prepušča odgovornost za vaše lastno zdravje v vaše roke.

SOMM, terapija tretjega tisočletja

Pri senzorično oscilacijski multi – modulaciji, v strokovnih krogih na kratko imenovani SOMM, je sedem priznanih terapevtskih oblik, od glasbene, sprostitvene terapije, preko tonske, zvočne in vibracijske terapije vse do terapije z magnetno resonanco in masažo, združenih v en sam wellness sistem, sistem iLifeSOMM.

Glasba sprošča dušo in duha in omogoča še posebej globoko sprostitev. Terapija magnetne resonance zvišuje dobro fizično počutje in zalogo energije, med drugim spodbuja presnovo, s tem, da doseže vsako telesno celico. To zopet izboljša imunski sistem in krepi obrambni mehanizem telesa. Kajti zvočna, tonska in vibracijska terapija ter mikromasaža sproščata obstoječe blokade. Funkcijski krogi telesa so oskrbljeni z energijo. Za sproščanje blokad in vzpostavitev harmoničnega stanja duha, telesa in duše je pogoj prosto pretakanje energije. Vse te med seboj povezane komponente človeka neverjetno hitro globoko sproščajo in regenerirajo.

Sistem iLifeSOMM povede funkcije telesa/duha/duše v nekaj minutah zopet v ravnovesje in harmonijo, sprošča blokade in pusti energiji prosto teči.

 

To prinaša sistem iLifeSOMM

Sedem terapevtskih oblik, od glasbene in sprostitvene preko terapije z zvenom, tonom, zvokom in vibracijami, vse do terapije z magnetno resonanco, združenih v sistemu iLifeSOMM, vam prinašajo med drugim naslednje prednosti:

 • spodbujanje koncentracije
 • globoko sprostitev
 • odpravljanje stresa
 • boljše dojemanje telesa
 • sproščanje blokad, krčev in napetosti
 • lajšanje tegob
 • spodbujanje prekrvavitve, eventualno občutek toplote
 • razbremenitev hrbtenice, mišic in sklepov
 • kvalitetno življenje do visoke starosti
 • notranji mir
 • odpravljanje težav z učenjem in strahov pred izpiti
 • zdravstvena preventiva

Sistem iLifeSOMM deluje tudi brez vašega poznavanja ozadja ali vašega verovanja v sam sistem.

Toda: vsako potovanje, vsaka pot se prične s prvim korakom. S sistemom iLifeSOMM aktivirate „notranjega zdravitelja“ na telesni, duhovni in duševni ravni. Začnite že danes in se ne obotavljajte, dokler ne bo prepozno!

Ponovno odkrito starodavno znanje

Že tisočletja so kulture po vsem svetu izkoriščale delovanje nihanj za telesne, duhovne in duševne učinke. Podoživljanje univerzalnega nihanja, ki v celotnem vesolju in tudi v vsaki posamezni telesni celici skrbi za čudež življenja, je človek vedno doživljal intuitivno, da bi tako dosegal pozitivne in zdravilne učinke. Ta učinek deluje navsezadnje kot notranja masaža telesnih celic. Na ta način se lahko sproščajo telesne, duhovne in tudi duševne napetosti in blokade.

TKM – tradicionalna kitajska medicina

Model tradicionalne kitajske medicine (TKM) izhaja iz dejstva, da človeško telo v notranjosti poseduje funkcijske kroge oziroma elemente, ki komunicirajo z energijskim tokom. Le-ta poteka deloma na površini telesa in deloma nekoliko nižje. Kanale energijskega toka imenujemo „vodilne poti“ ali „meridiani“. Slabo počutje ali bolezen sta produkta prekinitve tega harmoničnega toka in lahko nastaneta med drugim zaradi pomanjkljivega energijskega toka, zaradi zastoja, pomanjkanja same energije ali zaradi porabljene energije, ki ni bila odvedena. Osnovno načelo TKM je, da sprošča blokade in ponovno povede energijo telesa v njeno naravno ravnovesno stanje.

Že od sedemdesetih let se nauk TKM razširja v predstavah človeka zahodnega kulturnega kroga. Meditacija, nauk o rastlinah ali akupunktura so sedaj že svetovno razširjene terapevtske oblike.

Naš vsakdan postaja vedno hitrejši. Področje dela postaja v življenju modernega človeka vedno bolj pomembno. Delo terja vedno več prostora in časa. Za gibanje in sprostitev ostaja malo časa. Tudi motnje spanja so v porastu. Ne naredijo nas le utrujene in slabo učinkovite, vodijo lahko tudi do depresij. Vedno več ljudi trpi pod delovnim pritiskom in stresom. Ne morejo se več sprostiti in se tako zoperstaviti pritisku.

iLife je med drugim posodobil tudi osnovni princip TKM. Sistem iLifeSOMM hitro sprosti telo, sprošča blokade in ga napolni z novo energijo. Še posebej spodbuja prijeten spanec. Spanec in duševno stanje sta med seboj neposredno povezana.
Spanec deluje v enaki meri na razpoloženje kot razpoloženje vpliva na kvaliteto spanja.

Sproščeni ljudje sijejo od znotraj navzven. Sistem iLifeSOMM deluje tudi na videz, na videz kože in las.

Zvoki se nas dotikajo

Že v prejšnjih časih so se zdravilci posluževali zdravju koristnega učinkovanja zvokov in jih kombinirali z različnimi spiritualnimi praksami. Enakomerni napevi ob spremljavi ritmov bobnov so zdravilca povedli v neko vrsto stanje transa in s tem v kontakt z duhovnim svetom, ki je zagotovil nasvet in podporo. Tudi glasovi in zvoki iz narave, kot na primer valovanje morja in udarjanje dežnih kapelj, so postali del zdraviteljske uporabe.

Moderne terapevtske oblike delujejo dodatno z zvoki sintesajzerja, naslanjajoč se pri tem na klasično, s srčnim ritmom usklajeno glasbo, na sferne zvoke, kitovo petje in podobno. Glasba prodre v praktično vse analitične, logične filtre ter vzpostavi neposreden stik z našimi čustvi.

S svojo sposobnostjo močnega sprožanja čustvenih reakcij je bila glasba že zelo zgodaj povezana z zdravljenjem in dobrim počutjem. Vse do zgodnje antike so z namenskim padanjem v trans zaklinjali bogove in demone. V klasični antiki so izhajali iz tega, da se bolni ljudje nahajajo v neredu in da se lahko s pomočjo glasbe zopet vzpostavi notranja duhovna in duševna harmonija. Tudi v Stari zavezi je omenjena uporaba glasbe za zdravljenje bolezni. V renesansi je vzbujala zanimanje povezava afektov, predvsem melanholije in glasbe. V renesansi in baroku je bilo v središču pozornosti reguliranje krvi z nihanjem. V romantiki se je klasični medicinski referenčni sistem glasbe obrnil k psihološko usmerjenemu modelu.

Receptivna glasbena terapija se poslužuje dejstva, da lahko poslušanje glasbe zviša samoopazovanje in samodojemanje. Za aktiviranje virov se uporablja glasba, ki je biografsko pomembna.

Nizkoenergetska in nizkofrekvenčna magnetna polja zdravijo

Uporaba magnetno resonančnih polj spodbuja prekrvavitev in osnovne funkcije presnove vsake celice. To zopet podpira samoozdravitvene sposobnosti telesa. Področje indikacije nizkoenergetske in nizkofrekvenčne magnetne resonance sega pri tem od motenj pri celjenju ran, degenerativnih bolezni gibalnega aparata in hrbtenice, artroz, revmatizma, zlomov kosti, migren, bolečin v hrbtu, splošnih lajšanj bolečin, zdravljenja oči in zob, ženskih težav do povečanja zmogljivosti in regeneracije vrhunskih športnikov. S tem dosega vsakodnevna uporaba magnetno resonančne terapije v zdravstveni preventivi zelo visok pomen.

Ker magnetna polja prodirajo skozi oblačila, je uporaba lažja. Kostne zlome lahko obravnavamo skozi mavčno obvezo. Magnetnega polja ne moremo čutiti. Nekateri uporabniki pa poročajo o prijetnem občutku toplote ali rahlem ščemenju med uporabo. To pomeni, da lahko občutimo spodbujeno prekrvavitev v okončinah.

Fizična in psihična sprostitev

Sprostitvena reakcija se izraža na nevronalnem nivoju z aktiviranjem parasimpatika in z oslabitvijo simpatika. Na telesni ravni se zmanjša mišični tonus, refleksna dejavnost, periferno ožilje se razširi, srčna frekvenca se upočasni, arterijski krvni tlak se zmanjša, poraba kisika se zmanjša, prevodnost kože se zmanjša in spremeni se centralno nervozno možgansko električna in nevrovaskularna aktivnost. Na psihološki ravni doživimo pri sprostitveni reakciji sprostitev, zadovoljstvo in dobro počutje, izboljša se sposobnost koncentracije in sposobnost diferenciacije v dojemanju telesa.

Pogosto ponavljanje sprostitvene reakcije ima za cilj njeno utrjevanje in stabiliziranje v centralnem živčnem sistemu. Dlje se izvaja sprostitveni postopek oz. pogosteje se izvaja sprostitvena reakcija, tem dlje lahko na podlagi procesov kondicioniranja v vsakdanu tudi traja.

Dobro počutje, omilitev tegob in boljše obvladovanje težav, ki ga dosežemo na ta način, krepi doživljanje lastne učinkovitosti, samokontrole in lastne pristojnosti.