Dokaz o učinkovitosti

Tisočletja staro znanje, združeno z najmodernejšo tehnologijo – to je verjetno idealna kombinacija za ohranjanje telesa v zdravi in dobri kondiciji. Sistem iLifeSOM smo razvili na osnovi znanstvenih spoznanj. Učinek je lahko viden in obrazložen s priznanimi merilnimi metodami šolske medicine, npr. z merjenjem energijskega stanja telesa, mikroskopijo temnih polj, s termografsko kamero, z meritvami variabilnosti srčnih frekvenc, magnetno resonanco (MRI) ali s krvnimi preiskavami.

Področja uporabe sistema iLifeSOMM so skorajda brezmejna: pri bolečinah v hrbtu, depresivnih motnjah, izgorelosti, pri profesionalnih pripravah vrhunskih športnikov na tekmovanja.

Znanstveno dokazljivi učinki delovanja in področja uporabe

Sistem iLifeSOMM je bil razvit z namenom, da bi ljudem nudil pomoč pri premagovanju vsakodnevnega stresa, pri optimalni obnovi in – kar je zelo pomembno – pri podpori telesu in pri odpravljanju energijskih blokad. Sedem priznanih terapevtskih oblik, od glasbene in sprostitvene terapije preko zvočne terapije, terapije s terapevtskimi zveni in vibracijske terapije vse do magnetno resonančne terapije, je združenih v enem in edinstvenem wellness sistemu, v sistemu iLifeSOMM.
Delovanje vsake posamezne komponente je možno dokazati na znanstveni podlagi s priznanimi diagnostičnimi sistemi.

Objektivne merilne metode za ugotavljanje energijskega stanja – iLifeSTAT

MeridianeAkupunkturna logika tradicionalne kitajske medicine sloni na energijskih tokovih – meridianih. Znanstveno je znano in priznano, da je človek sestavljen iz funkcijskih krogov, ki medsebojno komunicirajo. Obstaja 72 meridianov, od tega je 12 glavnih, ki se nahajajo na levi in desni polovici telesa in predstavljajo energijski temelj v telesu.

V primeru, da ni nobenih motenj, se pretaka energija nemoteno skozi te meridiane in oskrbuje vse funkcijske kroge telesa z energijo; takrat je človek zdrav. V primeru, da tok v enem od energijskih tokov stagnira, lahko pride na dolgi rok do težav.

Kitajci so stoletja uporabljali subjektivno metodo kot npr. očesno diagnostiko ali tipanje pulza, da bi določili stanje organov, funkcijskih krogov in meridianov.

V naši zahodni kulturi za postavitev diagnoze raje uporabljamo objektivne merilne metode.

Sistem iLifeSTAT za merjenje meridianov in energijskega stanja vzpostavlja most med intuitivnim občutenjem energijskega stanja in racionalnim, anatomskim mišljenjem.

Na podlagi meritve meridianov lahko na neboleč način naredimo sliko energijskega stanja telesa. Sistem iLifeSTAT meri odpornost kože na začetnih in končnih točkah klasičnih meridianov. S pomočjo računalniškega programa izračunamo energijski status telesa, blokade, šibke točke pa prikažemo v obliki diagramov.

Z vsako meritvijo pred uporabo in po njej lahko grafično prikažemo delovanje sistema iLifeSOMM in kako le-ta ponovno požene življenjsko energijo. Tako lahko natančno ugotovimo vaše energijsko stanje in obravnavamo vaše specifične individualne potrebe.

iLifeSTAT je edinstvena kombinacija 5000 let starega kitajskega znanja, kombinirana z najmodernejšo računalniško tehnologijo. Tako lahko na podlagi meritve ugotovimo energijsko stanje telesa, prepoznamo energijska neravnovesja in motnje v poljih ter blokade, ki jih povzročajo rane, stres ali psihični problemi. Rezultati omogočajo individualni program, prilagojen uporabniku in opazovanje delovanja.

Merilna metoda je neinvazivna, postopek je v celoti neboleč in traja le približno 20 minut.

Diagnostika meridianov in tehnologija merjenja energijskega statusa – vesoljska tehnologija

iLifeSTAT_MessgeraetProf. dr. Valery Polyakov je med letoma 1993 in 1994 nenehno krožil skupno 438 dni z vesoljsko postajo MIR okrog Zemlje. Za ta let je uporabil za kontrolo vseh kozmonavtov ter za svojo lastno diagnozo in terapijo sistem za diagnostiko meridianov. Že s tem preventivnim ukrepom je preprečil, da so bolezenski simptomi sploh lahko nastali. V nasprotju s prejšnjimi poleti (rekord Američanov je bil v tistem trenutku 20 dni nenehnega bivanja v vesolju) se je profesor Polyakov vrnil nazaj na Zemljo v dobri kondiciji in brez zdravstvenih problemov.

S pomočjo sistema za diagnostiko meridianov iLifeSTAT lahko prikažemo energijsko stanje in morebitne blokade v telesu in spremembe že po eni sami uporabi sistema iLifeSOMM.

iLifeSTAT – meritev energijskega stanja

iLifeSTAT je sistem računalniške analize za zdravje. Sistem pri tegobah ugotavlja, kateri meridiani so moteni, zakaj so te motnje nastale in kako jih lahko odpravimo. To je edinstvena kombinacija 5000 let starega kitajskega znanja, ki bazira na energijskih tokovih meridianov z zahodno miselno logiko in merilnimi tehnikami moderne računalniške tehnologije in mikročipov.

S tem lahko zelo natančno izmerimo vaše energijsko stanje in tako obravnavamo vaše posebne potrebe. Na ta način odkrijete najboljšo nastavitev in optimalno delovanje sistema iLifeSOMM.

Tehnično ozadje iLifeSTAT Merjenje

Energijsko stanje meridianov merimo na začetnih in končnih točkah meridianov. Meritve so prenosne in reproduktibilne. Štirje mikročipi regulirajo meritveni proces. V nekaj milisekundah se na merilni točki izvede 400 meritev. Računalnik merilne podatke interpretira in obdela ter jih prikaže na zaslonu v grafični obliki. Meritve so brez pritiskanja in jih izvedemo v zelo kratkem času z zelo nizkim tokom. Energetska moč na meritveni akupunkturni točki je konstantno 455 milijardinke vatsekunde.

Napake pri meritvah filtriramo in računalnik izračuna vrednost meridiana. V merilnem območju upora v višini 20 kOhm do 60.000 kOhm je možno meriti tudi hudo bolne bolnike. Trajanje meritve je odvisna od višine upora. Pri uporu 1000 kOhm je le ta 12 milisekund, pri 20.000 kOhm pa 150 milisekund. Električna obremenitev na koži znaša 455 milijardink vatsekunde. S tem med meritvijo celicam ne škodujemo, kar se pa lahko zgodi pri drugih postopkih. Sistem vsebuje merilna odstopanja v višini 0,25 % (absolutna reproduktibilnost po mnenju prof. F. Poppa, empirično zdravljenje 2002).

V nasprotju z ostalimi sistemi akupunkturnih točk ne obremenjujemo mehanično ali električno. Merilni svinčnik je nameščen vzmetno; s tem je merilni pritisk 20 gramov vedno konstanten, meritev je popolnoma reproduktibilna. Merilni tok je s svojimi 0,4 mikroamperi prav tako zelo nizek; minimalni mehanični pritisk in zelo nizka električna napetost zagotavljata optimalno zanesljivost in s tem možnost ponovitve meritve. Z uporabo 1,2-voltnega akumulatorja v okolici aparature ni zaznati električnega smoga. Prenos podatkov iz merilnega računalnika v računalnik poteka preko infrardeče povezave, tako da tudi preko računalnika ne prihaja do posrednega električnega vplivanja. Zaradi vseh teh faktorjev je metoda objektivna in reproduktibilna.

Uporaba iLifeSTAT

iLifeSTAT_Messung
 1. Meritev meridianov z iLifeSTAT-om je že leta zanesljiva in prinaša naslednje prednosti in možnosti:
 2. ugotovitev energetskega stanja
 3. odkrivanje energetskih neskladij
 4. iskanje vzrokov pri kroničnih obolenjih
 5. opazovanje in ocena učinkovitosti obravnave
 6. odkrivanje blokad, nastalih na podlagi ran, stresa, psihičnih problemov itn.
 7. odkrivanje interferenc

Celoten načrt za uporabo je sestavljen iz štirih korakov:

 1. odpravljanje telesnih tegob in ponovna vzpostavitev telesnih funkcij
 2. vzpostavitev ravnovesja pri neusklajenih energijskih tokovih
 3. integracija/obdelava neintegriranih, nepredelanih čustev
 4. spremljanje strank v željeni življenjski situaciji

Ker so meridiani vseobsegajoči in nam nudijo informacijo o fizičnih in psihičnih motnjah, lahko iLifeSTAT služi kot izhodišče za vsako obravnavo. Na podlagi merilnih rezultatov lahko veliko bolje določimo smer ukrepanja in po poteku preverimo rezultate. Z iLifeSTAT meritvami, kombiniranimi s sistemom iLifeSOMM, lahko pridemo hitro do učinkovite celostne obravnave.

Dokazi o učinkovanju na podlagi mikroskopije s temnim poljem 

Dunkelfeld_vornachZnano in znanstveno dokazano je, da prihaja zaradi oslabljene celične presnove v ožilju do povečanega kopičenja vode. Ko žile nabreknejo, se tok krvi upočasni. Zaradi tega se krvničke, ki prejmejo manj kisika, skepijo. Električni smog, ki ga povzročajo npr. sevanja mobitelov, drogovi radijskih oddajnikov in elektronske naprave, enostranski način prehranjevanja, zdravila, psihične obremenitve (kot so stres, napori, premalo gibanja) in močna onesnaženost zraka, tal in vode z raznimi strupi povečajo ta negativni efekt. Navsezadnje je to razlog za slabše oskrbovanje organov in tkiv.

Aktualno „stanje“ krvi lahko opazujemo pod mikroskopom s temnim poljem. To je optična metoda za raziskovanje objektov, ki jih zaradi majhne velikosti ne moremo zaznati s prostim očesom in jih zato brez uporabe tehničnih sredstev ne moremo opazovati ali pa jih lahko opazujemo le omejeno.

Na podlagi znanstvenih spoznanj razvite vibracije, glasba, zvoki, nihanja in pulzirajoča magnetna polja sistema iLifeSOMM izboljšujejo celično presnovo, razširjajo kapilare, raztapljajo strdke (t.i. sludge-fenomen) in tako omogočijo krvničkam, da sprejmejo in transportirajo več kisika. Posledica: celo telo je bolje prekrvavljeno in oskrbljeno s kisikom in hranilnimi snovmi, balastne snovi se odvajajo.
Waermebild

Dokazi o delovanju s pomočjo toplotne slike

Postopek, pri katerem s pomočjo toplotne kamere nastajajo slike, imenujemo termografija. Termografija je postopek fotografiranja, pri katerem lahko vidimo nevidna toplotna sevanja (srednja infrardeča) objekta ali telesa, ki so za človeške oči nevidna. Pri termografiji zaobjamemo in prikažemo porazdelitev temperature. Termografija je merilni postopek brez dotika.

V medicini se uporabljajo toplotne kamere med drugim tudi za odkrivanje povzročiteljev lokalnih vnetij. Nadalje lahko s toplotno kamero opazujemo povečano toplotno sevanje, ki nastane kot posledica večje prekrvavljenosti in lahko nastopi že po eni sami uporabi sistema iLifeSOMM.

Dokazi o delovanju s pomočjo meritev variabilnosti srčne frekvence

HRVSpremembe srčne frekvence ali spremenljivost srčnega utripa (HRV) označuje sposobnost organizma, da lahko spremeni frekvenco srčnega ritma. Tudi v mirujočem stanju prihaja do spontanih časovnih razmikov med dvema srčnima utripoma.

Zdrav organizem s samodejnim fiziološkim reguliranjem prilagaja intervale srčnih utripov trenutnim telesnim potrebam. Telesna ali psihična obremenitev ima praviloma za posledico povišanje srčne frekvence, ki se običajno pri razbremenitvi in sprostitvi zniža. Pri tem se kaže višja prilagodljivost na obremenitve v višji variabilnosti srčne frekvence. V primeru kronične stresne obremenitve je oboje zaradi nenehnih in za to tipičnih visokih napetosti več ali manj omejeno in zaradi tega znižano.

Srčni udarec sproži pri zdravem posamezniku impulz sinusnih vozlov, ki so centralni metronom samodejnega srčnega spodbujevalnega sistema. Le-ta je pod vplivom nadrejenega vegetativnega živčnega sistema, pri čemer je simpatik aktivirajoči faktor, ki med drugim poviša tudi srčno frekvenco. Telesne in psihične obremenitve so povezane s povišano aktivnostjo simpatika in vzporedno z njo se zmanjšajo telesne funkcije kot na primer prebava, ki jo regulira vagus.

Že po eni uporabi sistema iLifeSOMM se znatno poviša variabilnost srčne frekvence. Prilagodljivost na obremenitve se poveča, izravna se delovanje simpatika in parasimpatika in notranjega živčnega sistema, ki skupaj tvorijo živčni sistem in upravljajo vse organe.